Waaloord voor:

strategisch wateradvies,

begeleiding van gebiedsprocessen

en coaching

Waaloord

Water, klimaat en bodemdaling in de groene ruimte

Onze drive en expertise is gericht op het komen tot helder waterbeleid, gebiedsgerichte samenwerking en duurzame ontwikkeling en beheer van het landelijk gebied. In het bijzonder de ontwikkeling van omgevingsgerichte waterplannen, toekomstbestendige landbouw en het inspelen op klimaatverandering en bodemdaling. Waaloord denkt graag mee en biedt versterking!

We hebben ons hart verpand aan de groene ruimte. Wij helpen je graag de uitdagingen te structureren, te organiseren en te doen! Onze kracht zit in advies en inhoud van een heldere koers en werkbare aanpak voor betrokken overheden en gebiedspartners. We dragen graag concreet bij aan meer balans in onze omgeving met ruimte voor persoonlijke drive van mensen. We doen dat graag in coproductie met onze opdrachtgevers.

Blad links half
Waaloord Strategie beleid icoon

Strategie & beleid

Hoe kom ik tot een werkbare uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, een omgevingsbewust waterbeheerprogramma of een werkbare visie en strategie voor bodemdaling ?

Waaloord Gebiedsprocessen icoon

Gebiedsprocessen

Hoe komen gebiedspartijen tot een integrale uitvoeringsagenda voor agrarisch waterbeheer, klimaatadaptatie, stikstofaanpak en/of bodemdaling? Hoe maken we heldere afspraken over uitvoering?

Waaloord Coaching icoon

Coaching

Hoe kom je tot een goede match tussen organisatiedoelen en persoonlijke drijfveren? Hoe blijf je in je kracht en kom je tot persoonlijk leiderschap? Hoe en wanneer is reflectie binnen het programmateam zinvol?

Rienk Schaafsma
Marieke Leentvaar

Wie zijn wij?

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar werken sinds 2004 samen onder de naam Waaloord VOF. Beiden hebben meer dan 25 jaar relevante werkervaring. Rienk vooral als strategisch adviseur, begeleider van gebiedsafspraken en als coach. Marieke als gangmaker van (nieuwe) samenwerkingen en creatieve vormgever van integrale gebiedsprocessen.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?