Coaching

Hoe kom je tot een goede match tussen organisatiedoelen en persoonlijke drijfveren? Hoe blijf je in je kracht en kom je tot persoonlijk leiderschap? Hoe en wanneer is reflectie binnen het programmateam zinvol?

Werken aan hedendaagse uitdagingen zoals klimaat, omgevingsgericht waterbeheer en toekomstbestendige landbouw vraagt best veel van betrokkenen. Mensen zijn vaak intrinsiek gemotiveerd en organisaties zijn ambitieus. Waaloord kent dit speelveld van binnenuit. Waaloord coacht individueel, faciliteert teamsessies en evalueert (gebieds)samenwerkingen.

Onze werkzaamheden

  • Individuele coaching in het (water en groen) werkveld gericht op persoonlijk leiderschap
  • Faciliteren en organiseren van start- en evaluatiebijeenkomsten van teams en afdelingen
  • Teamcoaching
  • Opstarten en evalueren van gebiedssamenwerkingen
  • Advies over benodigde competenties
  • Inbreng vitaliteit en creativiteit in sessies

Verhelderen

Velen van ons gaan met alle uitdagingen maar dóór. In de dagelijkse hectiek is er weinig tijd om stil te staan bij hoe het nu gaat, met ons, met het team of gebiedssamenwerking. Omdat wij zeer vertrouwd zijn in het werkveld van waterbeleid en groene ruimte, kunnen we ons als gespreksleider goed verplaatsen in de opgaven en situaties waar organisaties en medewerkers voor staan. Gecombineerd met onze ervaring met persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken maakt dat wij geschikte coaches en facilitatoren zijn voor het werkveld van water en groene ruimte.  

Met individuele coaching helpen we persoonlijke uitdagingen in het werk helder te krijgen en die met meer energie stapsgewijs aan te gaan. Met concrete opdrachten verhelderen we mogelijke mismatches tussen organisatie en medewerker. Zo kan de medewerker stappen in samenspel en persoonlijk leiderschap: het inzetten van persoonlijke kwaliteiten, intuïtie en passie. Bij individuele coaching benoemen we de thema’s en spreken we het aantal sessies af waarin wordt gespiegeld, geconfronteerd en vragen worden uitgediept.

Het proces

Teams begeleiden we bij start-upsessies om grip te krijgen op doelen, taken, rollen en persoonlijke drijfveren. Halverwege een project of programma faciliteren we een evaluatiesessie waarin stil wordt gestaan bij inhoud en proces. Door reflectievragen worden medewerkers zich bewust van de huidige werkwijze, de bereikte resultaten, hun rol, de lessen die zijn geleerd en waar de energie vast zit of wat wel loopt en kansen zijn. Met als resultaat: meer begrip, benutten van leiderschap en meer helderheid over wat te doen staat.

Bij evaluaties van gebiedssamenwerking kijken we naar wat de partners bindt, in verleden en nabije toekomst en vertalen dat, indien gepast, naar een voorstel voor herijkte samenwerkingsagenda en afspraken.

Expertise & ervaring

Wij maken zowel bij de coaching als teamsessies gebruik van onze expertise over en ervaring in het werkveld, (creatieve) gesprekstechnieken en beproefde energietools en Mindfulness. Kijk voor meer informatie over onze visie op persoonlijke ontwikkeling op de website van ons nevenbedrijf Anatha balans & bezieling.

Teamcoaching provincies en waterschappen

Rienk Schaafsma onder meer als coach van het projectteam van de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving Provincie Zuid-Holland en begeleider van diverse teamsessies zoals voor vereniging Waterforce en programmateams van waterschappen zoals HHSK. Marieke Leentvaar faciliteert regelmatig sessies in het kader van Klimaatadaptatie en Samenwerking Water Oost Veluwe. Voor Gemeente Woerden verzorgde ze in 2021 een reeks korte (online) vitaliteitssessies.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?