Over ons

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar

We zijn hands-on adviseur binnen overheden en tussen organisaties in het landelijk gebied. We kunnen bouwen op bijna 30 jaar ervaring in (vooral) het landelijk gebied. Dat doen we omgevingsbewust, strategisch, betrokken, rolbewust en daadkrachtig.

Tijdens de studie in Wageningen vonden we elkaar, zowel wat betreft interesse in het werkveld water en groene ruimte, als privé. Vanaf 2004 zijn we zakelijke partners van ons bedrijf Waaloord VOF. We zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Vaak hebben we onze eigen opdrachten omdat we elk een eigen specialiteit hebben. Indien nodig kunnen we elkaar vervangen en elkaars klankbord zijn.

Wij werken regelmatig samen met netwerkpartners zoals BWZ ingenieurs, PPP Agro Advies en Vereniging Waterforce.

Rienk Schaafsma

Rienk | Strategisch adviseur en coach

Ik voel me thuis in water- en milieubeleid met bijna 30 jaar ervaring en zie snel welke stroomrichting van een project of programma kansrijk én zinnig is. Met een scherpe pen zet ik het snel op papier. Als extern adviseur, als interim programmacoördinator of als procesbegeleider. Ik heb veel ervaring met beleidsadvisering en programma’s van waterschappen, provincies en samenwerkende gebiedsorganisaties, met een bijzondere belangstelling voor de groene ruimte waar beheerders, boeren en beleidmakers samenwerken. De gebiedsgerichte uitvoering van maatregelen voor , bodemdaling veenweiden en verduurzaming van de land- en tuinbouw houden mij momenteel bezig.

Mijn academische opleiding had ik op de Wageningen Universiteit (ir Milieuhygiëne, richting waterkwaliteitsbeheer en planologie) en Universiteit Twente (MBA Environmental Consultant). Naast adviseur ben ik gediplomeerd coach en erkend docent intuïtieve ontwikkeling. Graag begeleid ik waterprofessionals bij het zetten van strategisch slimme stappen in complexe water- en gebiedsopgaven.

Marieke Leentvaar

Marieke | Creatieve verbinder en aanjager

Mijn kracht zit in mijn open blik en creatieve aanpak om nieuwe, enthousiaste samenwerkingen in het landelijk gebied op gang te krijgen. Ik voel me vooral thuis bij de start van nieuwe trajecten en daar waar ruimte is om al lerende te doen, samen te pionieren.

Mijn wieg stond op het erf van een watervlooienspecialist en een socioloog die een grote liefde voor de natuur deelden. Als kind wilde ik boer worden. Daar is de kiem gelegd voor mijn rol als verbinder tussen mensen in verbinding met een duurzame, groene omgeving. In 1993 ben ik als planoloog (ir) afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Ik heb mij ruim 7 jaar bij diverse agrarische organisaties (NAJK, LaMi Utrecht/LTO Noord projecten) ingezet voor regionale dialogen, verbrede landbouw en initiatieven ‘van onderop’ zoals LEADER. Bij Waaloord VOF krijgt sinds 2004 mijn onafhankelijke rol en creativiteit meer ruimte. Voor persoonlijke en professionele verdieping volgde ik diverse trainingen (Deep Democracy, Theory U, visueel faciliteren, storytelling, Intuïtieve Ontwikkeling, meditatie en clownerie-improvisatie). Steeds vaker zet ik meerdere kwaliteiten in en nodig anderen uit dat ook te doen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?