Over ons

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar

We adviseren en coachen binnen en tussen overheden en organisaties in het landelijk gebied. We kunnen bouwen op 30 jaar ervaring. We werken omgevingsbewust, strategisch, betrokken, rolbewust en daadkrachtig.

Tijdens de studie in Wageningen vonden we elkaar, zowel wat betreft interesse in het werkveld water en groene ruimte, als privé. Vanaf 2004 zijn we zakelijke partners van ons bedrijf Waaloord VOF en werken samen, met elk eigen accenten. Marieke als creatieve verkenner met accent op samen leren en verbinden, Rienk als strategisch (beleid)adviseur met veel gevoel voor praktijk. Indien nodig kunnen we elkaar vervangen en zijn we elkaars klankbord. 

Wij werken regelmatig samen met netwerkpartners zoals PPP Agro Advies, Veenweiden Innovatiecentrum, Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen en Vereniging Waterforce.

Rienk Schaafsma

Rienk | Strategisch adviseur en coach

Ik voel me thuis in het landelijk gebied met bijna 30 jaar ervaring en zie snel welke stroomrichting van een project of programma kansrijk én zinnig is. Met een scherpe blik zet ik het snel op papier. Als extern adviseur, als procesbegeleider en coach voor strategisch slimme stappen. Ik heb veel ervaring met beleidsadvisering en programma’s van waterschappen, provincies en samenwerkende gebiedsorganisaties en heb de nodige dossierkennis. Ik heb een bijzondere belangstelling voor de groene ruimte waar beheerders, boeren en beleidmakers samenwerken. De gebiedsgerichte uitvoering van maatregelen voor  bodemdaling veenweiden en verduurzaming van de landbouw houden mij momenteel bezig.

Mijn academische opleiding had ik op de Wageningen Universiteit (ir Milieuhygiëne, richting waterkwaliteitsbeheer en planologie) en Universiteit Twente (MBA Environmental Consultant). Naast adviseur ben ik gediplomeerd coach en erkend docent intuïtieve ontwikkeling. Graag begeleid ik waterprofessionals bij het zetten van strategisch slimme stappen in complexe water- en gebiedsopgaven.

Foto van Marieke Leentvaar

Marieke | Creatieve verbinder en aanjager

Mijn kracht zit in een creatieve aanpak om nieuwe, enthousiaste samenwerkingen in het landelijk gebied op gang te krijgen. Ik voel me thuis bij trajecten waar ruimte is om al lerende te doen, te pionieren. Ik zet me graag in voor ZINnige uitvoeringskracht.

Mijn wieg stond op het erf van een watervlooienspecialist en een socioloog die een grote liefde voor de natuur deelden. Als kind wilde ik boer worden. Daar is de kiem gelegd voor mijn rol als verbinder tussen mensen en met een duurzame, groene omgeving. In 1993 ben ik als planoloog (ir) afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Ik heb mij 7 jaar bij diverse agrarische organisaties (NAJK, LaMi Utrecht/LTO Noord projecten) ingezet voor regionale dialogen, verbrede landbouw en LEADER. Bij Waaloord VOF geeft ik mijn onafhankelijke rol en creativiteit meer ruimte. Voor persoonlijke en professionele verdieping volgde ik diverse trainingen (Deep Democracy, Theory U, visueel faciliteren, storytelling, Intuïtieve Ontwikkeling, meditatie en clownerie). Ik zet mijn kwaliteiten ook in als dagvoorzitter/gespreksleider. Graag maak ik gedichten met onder mijn alias De Vuurjuffer. Ik ben in 2024 afgestudeerd als Chief Storytelling.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?