Strategie & Beleid

Hoe kom ik tot een werkbare uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, een omgevingsbewust waterbeheerprogramma, een stimuleringsprogramma voor het landelijk gebied?

Waaloord werkt aan een strategische aanpak van deze vraagstukken. Vaak als meewerkend adviseur bij waterschappen, provincies, gemeenten en landbouworganisaties. Door met programmaleiders, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders het vraagstuk te structureren, te verhelderen en een werkbare aanpak te organiseren. Hier leest u alles over strategie & beleid.

Onze werkzaamheden

  • Strategisch en bestuurlijk advies waterbeleid (WBP, KRW)
  • Faciliteren van strategisch gesprek bestuur en/of management
  • Interim (senior) beleidsadviseur en accountmanager (in-house)
  • Ontwikkelen van subsidiekaders, opzetten regelingen en beoordelen van projecten (POP3)
  • Opzetten en mede ontwikkelen van water-, klimaat-, landbouw- en gebiedsprogramma’s
  • Verkennen haalbaarheid en uitwerken van samenwerkings-overeenkomsten landbouw, water, klimaat en bodemdaling
  • Advies Implementatie Omgevingswet  planvorming waterschappen

Strategisch adviseren

In Nederland spelen er diverse uitdagingen waar we momenteel strategisch in adviseren en het beleid mee helpen inhoud geven. Denk bijvoorbeeld aan waterbeheerprogramma en KRW-plannen van waterschappen en integrale aanpak van (kringloop)landbouw/DAW. Maar ook bodemdaling en klimaatadaptatie in het veenweidengebied en samenwerken in de waterketen en bij klimaatadaptatie spelen een grote rol. 

Wij merken dat wij het verschil maken bij opdrachtgevers die staan voor te maken keuze in beleid, programmering en invullen van samenspel met partners. Vragen die bijvoorbeeld spelen: Wat wil je als organisatie bereiken? Wat is je rol? Hoe sluit je aan bij de omgeving? Met welk instrumentarium kun je in de praktijk resultaten behalen? Wij helpen bij bewuste en gedragen inhoudelijke keuzes maken, stappen zetten en het schrijven van heldere plannen.

Ons werk

Onze rol als strategisch adviseur pakken we vaak op in het kader van een interim functie waarbij we het beleid in coproductie met de opdrachtgever uitwerken. Resultaten van ons werk zijn strategisch advies, waterbeleidsplannen, startdocumenten en plannen van aanpak. Bekijk hieronder de diverse voorbeelden. Rienk zijn meerwaarde is zijn lange ervaring met strategisch waterbeleid. Marieke haar specialiteit is het afstemmen op de omgeving om goed op koers te komen.

Voorbeelden van ons werk zijn:

Veluwe beek waaloord

Ruimtelijke Adaptatie en
Waterketen Oost Veluwe

Marieke Leentvaar als voorzitter / coördinator van samenwerking binnen de waterketen van Waterschap Vallei en Veluwe, 4 gemeenten op de Oost Veluwe en Vitens. Als klimaatcoördinator van de werkregio, in het kader van DPRA met andere werkregio’s, werkt ze aan het Ruimtelijk Adaptatie Plan (RAP) Regio Vallei & Veluwe (januari 2020 - heden). Lees meer op Klimaat Vallei & Veluwe en Samenwerken aan Water.
Strategisch adviseur landbouw-water

Strategisch adviseur
landbouw-water

Marieke Leentvaar coördineert en adviseert de aanpak van diverse landbouwdossiers binnen het Waterschap Vallei en Veluwe, variërend van klimaatadaptatie tot Gelders Energie Akkoord, POP3/het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW). Periode september 2019-heden.
Groesbeek

POP3 adviseur en expert

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar voeren regelmatig opdrachten uit (procesbegeleiding/advies) voor POP3 openstellingen en zijn soms lid van beoordelingscommissies POP3 (Fysieke investeringen, Niet productief Water en Kennisoverdracht) in opdracht van de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland en waterschappen (2017-2019).
Lees verder
Waterkwaliteit krw rivierenland

Programmamanager KRW en
adviseur WBP

Rienk Schaafsma als interim KRW coördinator bij Waterschap Rivierenland in de periode van voorbereiding KRW3 plan 2022-2027 met advisering bestuur en management, aansturen werkproces, afstemming met partners in Rijn-West en gebied (2019). In 2020 meewerkend adviseur / lid kernteam van de totstandkoming van het Waterbeheerplan 2022-2027 van WSRL.
vakgroep lto akkerbouw

Programma LTO bestuurlijke
vakgroep Akkerbouw

Rienk Schaafsma als adviseur van de bestuurlijke vakgroep LTO Akkerbouw (2018-2019): leiden en uitwerken gesprekken van LTO bestuurders gericht op strategisch actieprogramma Akkerbouw.
Lees verder
Programma ruimte en klimaat

Programma Klimaat & Ruimte

Rienk Schaafsma heeft in coproductie met het programmateam bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het programma voor klimaatadaptatie opgezet (tevens medekwartiermaker) met onderwerpen als implementatie, organisatie en uitwerking van competenties (2018-2019).

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?